Možnosti polohování klientů sociálních služeb

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0179-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Polohování je důležitou součástí péče o dlouhodobě ležícího klienta. Získání nových možností, včetně polohovacích pomůcek může ovlivnit zdravotní stav a kvalitu života klienta. Vzdělávací kurz je zaměřen na význam polohování, postupy, jak předcházet riziku zdravotních komplikací při nevhodném polohování. Účastník se seznámí se zásadami při polohování a předcházení sekundárních komplikací klienta. Budou probrány také specifické postupy u některých diagnóz, jako je cévní mozková příhoda, amputace dolní končetiny, problematika kontraktur a další. Jednotlivé postupy se budou účastníci učit v praktické části. Nácvik polohování klienta v jednotlivých pozicích povede ke zvýšení kvality života. Pro pracovníky, kteří dojíždí za klienty do domácího prostředí bude součástí kurzu problematika polohování v domácím prostředí a možnost úpravy okolí lůžka.
Součástí kurzu bude i probrání zásad bezpeční manipulace s klientem u lůžka.