Příprava na kontrolu poskytované sociální služby

Akreditace: MPSV 2012/1341-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovnící sociálních služeb
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 980,- Kč včetně DPH
Místo konání: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Termín konání: 21.2. – 22.2.2013
Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová, Mgr. Soňa Chloupková, Bc. Martina Panenková

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska „měkkých dovedností“ (chování, přístup, týmová práce) a rovněž „tvrdých dovedností“ (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce).