Rozvoj jemné motoriky s využitím ergoterapeutických technik

Akreditace: MPSV 2013/0260-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na osvojení základních dovedností pro realizaci prvků ergoterapeutických aktivit v sociálních službách. Účastník kurzu se seznámí s oborem ergoterapie, s jednotlivými dílčími oblastmi ergoterapie, možnostmi funkčního zlepšení jemné motoriky a zlepšení soběstačnosti klienta.