Specifika práce a komunikace s osobami s demencí 21.5. – 22.5.2013

Akreditace: MPSV 2010/1260-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 980,- Kč včetně DPH
Místo konání: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Termín konání: 21.5. – 22.5.2013
Lektoři: Mgr. Jana Tichá, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálních službách. Pozornost je věnována komunikaci s uživatelem s degenerativní demencí, práce s autobiografií a využití reminiscenčních technik.