Specifika práce s osobami s mentálním postižením 22.4. – 23.4.2013

Akreditace: MPSV 2012/0009-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 980,- Kč včetně DPH
Místo konání: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Termín konání: 22.4. – 23.4.2013
Lektoři: Mgr. Simona Fizérová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

Kurz je zaměřen na získání specifických znalostí a dovedností, které jsou využitelné pro zlepšení kvality života osob s mentálním postižením (s důrazem na osoby s těžším mentálním postižením). Pozornost je věnována kompenzačním a didaktickým pomůckám, aktivitám vhodných pro osoby s mentálním postižením.