Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS)

Akreditace: MPSV 2010/1253-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 980,- Kč včetně DPH
Místo konání: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Termín konání: 17.4. – 18.4.2013
Lektor: Mgr. Daniela Kranátová

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra v sociálních službách  – seznámení s problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS, intervencí u lidí s PAS a organizacemi zabývající se práci s těmito lidmi.