Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) 3.6. – 4.6.2013

[maxbutton id=“1″]

Akreditace: MPSV 2010/1265-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 980,- Kč včetně DPH
Místo konání: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Termín konání: 3.6. – 4.6.2013
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová

Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

Přihláška na kurz

[vfb id=2]