Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání)

Akreditace: MPSV 2010/1265-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 2 180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd)
Místo konání: Vila Čerych, vzdělávací středisko NROS, Česká Skalice, Křenkova 477
Termín konání: 11.2. – 12.2.2013
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová

Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.