Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem)

Akreditace: MPSV 2011/0512-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 980,- Kč včetně DPH
Místo konání: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Termín konání:
Lektor: Ing. Taťána Blažková

Obsahem kurzu je „rozpoznání“ a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovednosti o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem.

UPOZORNĚNÍ

Z vážných osobních důvodů lektorky bude kurz otevřen až v 2. pol. roku 2013. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.