Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem 9.2. – 10.2.2016

Akreditace: MPSV 2014/1302-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 9.2.-10.2.2016
Lektor: PhDr. Milan Novotný  a Mgr. et Mgr. Kamila Řadová
Anotace: Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zdravé komunikace s klientem s důrazem na řešení problémových a náročných situací. Účastníci kurzu si především osvojí dovednosti vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, projevů empatie, akceptace a autencitity ve verbální a neverbální komunikaci.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • skupinová práce – řešení modelových případů
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.