Využití poznatků o náročných životních situacích v pomáhajících profesích při přímé práci s klientem – 19.3.2019

Akreditace: MPSV A2018/0520-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 19.3.2019
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Cílové kompetence: V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s problematikou NŽS (konflikt, frustrace, deprivace, stres). Na konkrétních příkladech bude ukázáno jaké techniky řešení (obranné mechanismy) člověk v těchto situacích často víceméně používá, aby snížil vnitřní tenzi, které v něm tyto situace vyvolávají. Cílem praktické části je zvýšit schopnost akceptovat někdy nesrozumitelné chování a jednání klienta, lépe pochopit jeho vnitřní svět a snížit tak případná nedorozumění na obou stranách (klienta i pomáhajícího). V důsledku lepší orientace v této problematice, která často zůstává na okraji zájmu pracovníků, se lze vyvarovat nežádoucích postojů vůči klientovi a v důsledku toho také významně předcházet případnému syndromu vyhoření.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.