Vedení rozhovoru s dětmi – 8.10.2019

Akreditace: A2019/0123-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 8.10.2019
Lektor: Mgr. Michal Klapal
Anotace: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům, kteří v rámci výkonu svého povolání vedou profesionální pomáhající rozhovory s dětmi (např. nízkoprahová zařízení, azylové domy, apod.) Účastníci se na kurzu seznámí se specifiky (jazyk, struktura, intence, apod.) vedením rozhovoru s dítětem s ohledem na věkově vývojové souvislosti.  Pozornost bude věnována především otázce podmínek komunikace s dětmi a (nejen) jejich emočnímu prožívání. V praktické části půjde o osvojení si dovedností pro vedení takového rozhovoru na příkladech uplatnění konkrétních technik.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.