Aktivizace klientů a vzájemná spolupráce vycházející z principu naladěné komunikace – 5.11.2019

Akreditace: A2019/0120-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 5.11.2019
Lektor: Ing. Taťána Blažková
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s komunikačními technikami používanými při řešení nejrůznějších situací s klienty sociálních služeb. Zejména je přínosný pro tzv. klíčové pracovníky, kteří vypracovávají individuální plán a jsou těmi, kteří by měli nejvíce porozumět potřebám klienta. Aktivizace klientů se však v každodenní péči týká každého pracovníka v sociálních službách. Cílem je posílit kompetence účastníků kurzu tak, aby uměli cíleně rozvíjet své osobní komunikační prvky, které zvyšují motivaci klienta ke spolupráci.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.