Aktivizace klientů a vzájemná spolupráce vycházející z principu naladěné komunikace – 24.10.2017

Akreditace: MPSV 2015/0988-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 24.10.2017
Lektor: Ing. Taťána Blažková
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s komunikačními technikami používanými při řešení nejrůznějších situací s klienty sociálních služeb. Zejména je přínosný pro tzv. klíčové pracovníky, kteří vypracovávají individuální plán a jsou těmi, kteří by měli nejvíce porozumět potřebám klienta. Aktivizace klientů se však v každodenní péči týká každého pracovníka v sociálních službách. Cílem je posílit kompetence účastníků kurzu tak, aby uměli cíleně rozvíjet své osobní komunikační prvky, které zvyšují motivaci klienta ke spolupráci.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.