Alkohol a drogy v zařízení sociálních služeb 16. – 17.5.2016

Akreditace: MPSV-2014/1093-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 16.5.-17.5.2016
Lektor: Bc. Eva Mifková
Anotace:  Kurz je zaměřen na získání znalostí a osvojení dovedností z problematiky užívání návykových látek u klientů sociálních služeb. Pracovníci se s touto problematikou často setkávají při poskytování sociálních služeb klientům a nevědí si rady, jak vzniklé situace řešit. Účastník kurzu získá teoretické znalosti vztahující se k užívání návykových látek a zároveň si prakticky vyzkouší některé techniky využitelné v přímé práci s intoxikovaným klientem sociální služby.

Poznámka: kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.