Alkohol a drogy v zařízení sociálních služeb

Akreditace: MPSV-2014/1093-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 9. 11. – 10. 11. 2015
Lektor: Bc. Eva Mifková
Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na získání znalostí a osvojení dovedností z problematiky užívání návykových látek u klientů sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že téma alkoholu a drog je společensky velmi aktuální, nevyhýbá se ani klientům sociálních služeb. Poskytovatelé se tak s touto problematikou často setkávají při poskytování sociálních služeb klientům a nevědí si rady, jak vzniklé situace řešit. Účastník vzdělávacího kurzu získá teoretické znalosti vztahující se k užívání návykových látek a zároveň si prakticky vyzkouší některé techniky využitelné v přímé práci s intoxikovaným klientem sociální služby.

Poznámka: kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

[vfb id=24]