Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu – 26.2.2019

Akreditace: MPSV A2018/0290-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 26.2.2019
Lektor: Bc. Marika Hrůšová
Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na seznámení se zásadami ergonomie práce v jednotlivých pracovních pozicích, využívání zásad školy zad v denních aktivitách. Teoretická část kurzu obsahuje seznámení se základní problematikou zásad ergonomie, významu školy zad v běžném životě a významu úpravy pracovního prostředí. V rámci praktické části bude probíhat nácvik technik bezpečné manipulace s klienty služeb na lůžku, přesuny a využití manipulačních pomůcek, základy kinestatiky při práci s klientem. Účastníci se naučí, jak chránit pohybový aparát v jednotlivých pracovních pozicích (sed, stoj, práce v předklonech, při střídání poloh), dále možnosti zajištění prodloužení výdrže a kvality v těchto pozicích. Díky nacvičeným pohybům sníží svou fyzickou námahu vynaloženou na manipulaci s klientem. V rámci procvičování bude možnost využití pomůcek ke korekci v těchto pozicích a možnosti úpravy pracovního prostředí. Součástí praktické části kurzu je ukázka cviků, které účastník může využít během celého dne k udržení správného nastavení postury těla a předcházení sekundárnímu poškození pohybového aparátu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.