Etické dilema: pravda nebo lež? – 15.5.2019 – NÁHRADNÍK

Akreditace: MPSV A2018/0295-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovník
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 15.5.2019
Lektor: Bc. Eva Mifková
Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na seznámení se základním vymezením etiky a etických dilemat se zaměřením na situace, ve kterých může docházet k zamlčování nebo dokonce k uvádění nepravdivých informací uživatelům sociálních služeb. Jedná se o situace, se kterými se setkávají pracovníci ve všech typech služeb a potýkají se s jejich řešením. Cílem kurzu je seznámit účastníky s těmito situacemi, pomoci jim najít takové situace v jejich praxi a zvolit vhodné postupy k jejich řešení. Kurz se dotkne také možného střetu mezi jednáním správným z hlediska práva a jednáním etickým.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu jako náhradník:

(kapacita kurzu je již obsazena, v případě, že by se někdo odhlásil, budeme vás kontaktovat)

Nebyla nalezena žádná pole.