Etické dilema – pravda nebo lež? – 17.12.2019

Akreditace: A2018/0295-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 17.12.2019
Lektor: Bc. Eva Mifková
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení se základním vymezením etiky a etických dilemat se zaměřením na situace, ve kterých může docházet k zamlčování nebo dokonce k uvádění nepravdivých informací uživatelům sociálních služeb. Jedná se o situace, se kterými se setkávají pracovníci ve všech typech služeb a potýkají se s jejich řešením. Cílem kurzu je seznámit účastníky s těmito situacemi, pomoci jim najít takové situace v jejich praxi a zvolit vhodné postupy k jejich řešení. Kurz se dotkne také možného střetu mezi jednáním správným z hlediska práva a jednáním etickým.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.