Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství

Akreditace: MPSV A2020/0347-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 14.12.2022
Lektor: Bc. Renáta Janková
Anotace: Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí získat základní znalosti finanční gramotnosti tak, aby byli schopni pomáhat svým klientům. V průběhu kurzu účastníci získají teoretické znalosti týkající se bezpečného nakládání s financemi, bezpečného zadlužení a možných způsobů řešení, pokud již k předlužení došlo. Prostřednictvím praktických příkladů, cvičení a kazuistik budou účastníci schopni tyto teoretické poznatky uplatnit při poskytování základního poradenství.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Omlouváme se, kurz byl zrušen.