Individuální plánování v praxi – 23. 5. 2018

Akreditace: MPSV 2014/1301-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: středa 23.5.2018
Lektor: Mgr. Monika Kopecká
Anotace: Kurz je zaměřen na pochopení problematiky individuálního plánování v praxi sociálních služeb. Účastník kurzu se seznámí s metodami tvorby individuálních plánů, metodami individuální práce s klientem, technikami zjišťování potřeb u klientů sociálních služeb a individuálním plánováním zaměřeným na člověka. V praktické části si pomocí příkladů vyzkouší plánování sociální služby a tvorbu individuálního plánu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.