Jak individuálně přistupovat ke klientovi – 5.4.2019

Akreditace: MPSV A2018/0294-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 5.4.2019
Lektor: Mgr. Monika Kopecká
Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na seznámení se základními teoretickými východisky temperamentu osobnosti. V praktických částech kurzu je cílem naučit účastníky rozlišovat jednotlivé typy temperamentů klientů sociálních služeb, naučit je individuálnímu přístupu se zohledněním temperamentu klienta i svého vlastního. Součástí kurzu je i seznámení s principy pozitivního myšlení včetně nácviku umění říkat „ne“ a nácviku přijetí odmítnutí. Celý kurz bude veden především prakticky s cílem naučit se respektovat individualitu jednotlivých klientů. Vzdělávací akce je určena pečujícím, kteří pečují o osoby vyžadujícími podporu nebo pomoc druhé osoby nebo s lidmi zcela závislými na pomoci druhých.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.