Jak lépe porozumět sobě i svým klientům – 11.05.2023 – online

Akreditace: A2019/0683-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: online rozhraní
Termín konání: čtvrtek 11. 05. 2023
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí, seznamuje s teoretickými základy osobnostního růstu a sebepojetí, s příčinami slabého sebepojetí, které vede následně k pocitům a komplexům méněcennosti. V průběhu výuky si účastník uvědomí možná rizika promítání osobnostní problematiky do vztahu ke klientům sociálních služeb. Následně si na konkrétních příkladech vyzkouší dovednosti, které by měly přispět ke zlepšení vztahu pracovník-klient.
Potřebné vybavení pro účast na online kurzu:
  • Počítač, notebook nebo tablet s kamerou
  • Podporovaný webový prohlížeč – Chrome, Firefox, Opera, Edge
  • Připojení k internetu
  • Reproduktory nebo sluchátka
  • Mikrofon není podmínkou, ale určitě ho doporučujeme (bez něj je možná komunikace, psanou formou, přes chat)
  • Tužka a papír
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz již proběhl.