Jak se doptat co klient skutečně potřebuje – 20. – 21. 11. 2018

Akreditace: MPSV 2014/1094-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 20.11. – středa 21.11.2018
Lektor: Bc. Eva Mifková
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s komunikačními technikami používanými při řešení nejrůznějších situací s klienty služeb a zejména při zjišťování jejich zakázek. Teoretická část kurzu obsahuje seznámení se základními atributy komunikace, pravidly komunikace a možnostmi jejich využití v praxi. Dále navazují specifické komunikační techniky, které vycházejí z např. z přístupu zaměřeného na člověka, systemického přístupu, apod. Součástí praktické části kurzu jsou modelové situace – cvičení zaměřená na rozvoj dovedností k vyjednání klientovy zakázky.
Podmínky pro úspěšné absolvování:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 90% účast na výuce
Nebyla nalezena žádná pole.