Komunikace a spolupráce s rodinami uživatelů sociálních služeb – 6.11. – 7.11.2017

Akreditace: MPSV 2016/0613-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání:  Hradec Králové
Termín konání: pondělí 6.11. – úterý 7.11.2017
Lektor: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s významem rodiny a vztahy a vazby v ní při spolupodílení se na péči o uživatele sociálních služeb. Rodina může být výraznou překážkou v efektivním poskytování služeb, ale také významným zdrojem podpory a pomoci. Cílem kurzu je naučit účastníky přijímat rodinu jako nedílnou součást života uživatele, naslouchat jí a komunikovat s ní. Naučit se vést s rodinou rozhovor tak, abychom ji získali do spolupráce.
Během kurzu budou účastníci seznámeni se základními teoretickými východisky navázání spolupráce, motivace a zapojení rodiny do řešení nepříznivé sociální situace, vyzkouší si techniky vedení rozhovoru a budou mít prostor pro sdílení kasuistických případů ze své praxe, včetně případů komunikace s problematickými rodinami.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.