Komunikace s klientem v sociálních službách se zaměřením na asertivitu a vedení rozhovoru – 3.12.2019

Akreditace: A2019/0121-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 3.12.2019
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na praktický nácvik dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zároveň klade důraz na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity. Prostřednictvím kurzu získá absolvent  větší sebejistotu v oblasti rovnoprávné komunikace, uvědomí si své silné i slabé stránky při asertivní komunikaci a osvojí si schopnost sebeakceptace a aktivního naslouchání, což využije při práci s klienty v sociálních službách i v rámci komunikace ve skupině. Kurz je také zaměřen na způsob vedení rozhovoru  a typy vhodných a nevhodných otázek v kontaktu s klientem. Kurz je zaměřen na praktický nácvik dovedností.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.