Konfliktní situace – klient je naštvaný a co já s tím

Akreditace: MPSV 2014/1095-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1 900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 8.3.-9.3.2016
Lektor: Bc. Eva Mifková
Cílové kompetence: Kurz se tematicky zaměřuje na problematiku konfliktních situací, které mohou pracovníci sociálních služeb ve své praxi řešit se svými klienty. Účastník kurzu získá základní informace o problematice subjektivního a objektivního vnímání konfliktu, okruhu klientů, se kterými může opakovaně přicházet do konfliktu a možností využití pozitivního přístupu ke klientovi jako základu efektivního vzájemného vztahu. Následně bude seznámen s možnými riziky v chování a základními přístupy komunikace a řešení konfliktních situací u vybraných skupin klientů (klient s psychotickou poruchou, klient s demencí, apod.).

Poznámka: kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o.

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

[vfb id=45]