Konfliktní situace – klient je naštvaný a co já s tím? 29. – 30.3.2016

Akreditace: MPSV 2014/1095-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 29. – 30.3.2016
Lektor: Bc. Eva Mifková
Anotace: Kurz se tematicky zaměřuje na problematiku konfliktních situací, které mohou pracovníci sociálních služeb ve své praxi řešit se svými klienty. Účastník kurzu získá základní informace o problematice subjektivního a objektivního vnímání konfliktu a okruhu klientů, se kterými může opakovaně přicházet do konfliktu. Následně bude seznámen s možnými riziky v chování, základními přístupy komunikace a řešení konfliktních situací u vybraných skupin klientů.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 Poznámka: kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o.

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.