Kurz zaměřený na sebepoznání prostřednictvím podpůrného působení skupiny 13.6.2016

Akreditace: MPSV 2013/0562-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 13.6.2016
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace:
Kurz je zaměřen na zvýšení zdravého sebepojetí a sebeuvědomění pracovníka, které se může výrazně promítnout do jeho práce s klienty v oblasti sociálních služeb. Prostřednictvím podpůrného působení skupiny bude účastník kurzu schopen reflektovat své osobnostní vlastnosti (i slabší) a zakomponovat do vlastního sebepojetí. Uvědomí si chyby pramenící z prvního dojmu a lépe pochopí, co determinuje jeho vlastní chování a chování klientů.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.