Moderní asistivní technologie v sociálních službách 26.5.2017

Akreditace: MPSV 2015/0971-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 26.5.2017
Lektor: PhDr. Pavel Zikl, PhD.
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s asistivními technologiemi na bázi výpočetní techniky, které je možné využívat v sociálních službách. Účastníci kurzu se především seznámí s možnostmi zpřístupnění ICT (informačních a komunikačních technologií) pro klienty se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, kombinovaným) a pro seniory, dále s pomůckami usnadňujícími komunikaci s uvedenými skupinami klientů, s možnostmi kompenzace vad zraku a sluchu a s problematikou monitoringu stavu a bezpečí klienta.  V rámci kurzu budou pomůcky demonstrovány a účastníci si je budou moci vyzkoušet.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.