Možnosti polohování klientů sociálních služeb – 15.12.2023

Akreditace: MPSV A2023/0179-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 15.12.2023
Lektor: Mgr. Marika Hrůšová
Cílové kompetence: Polohování je důležitou součástí péče o dlouhodobě ležícího klienta. Získání nových možností, včetně polohovacích pomůcek může ovlivnit zdravotní stav a kvalitu života klienta. Vzdělávací kurz je zaměřen na význam polohování, postupy, jak předcházet riziku zdravotních komplikací při nevhodném polohování. Účastník se seznámí se zásadami při polohování a předcházení sekundárních komplikací klienta. Budou probrány také specifické postupy u některých diagnóz, jako je cévní mozková příhoda, amputace dolní končetiny, problematika kontraktur a další. Jednotlivé postupy se budou účastníci učit v praktické části. Nácvik polohování klienta v jednotlivých pozicích povede ke zvýšení kvality života. Pro pracovníky, kteří dojíždí za klienty do domácího prostředí bude součástí kurzu problematika polohování v domácím prostředí a možnost úpravy okolí lůžka.
Součástí kurzu bude i probrání zásad bezpeční manipulace s klientem u lůžka.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz již proběhl!