Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách – tvorba velikonočních dekorací – 9.4.2019

Akreditace: MPSV A2017/0048-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 1000- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 9.4.2019
Lektor: Bc. Marika Hrůšová
Cílové kompetence: Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy oboru ergoterapie, na základní orientaci v jejích jednotlivých oblastech. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků ergoterapie v rámci aktivizačních činností v sociálních službách s ohledem na limity klientů a zároveň i na pracovní náplně jednotlivých profesí v sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ergoterapeuti). Část kurzu je věnována konkrétním námětům k realizaci jednoduchých ergoterapeutických technik s cílem zlepšení soběstačnosti klienta a jeho aktivizace.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Kurz byl kvůli malému zájmu ZRUŠEN.