Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách – 10.5.2024

Akreditace: A2021/0377-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1450,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 10.5.2024
Lektor: Mgr. Marika Hrůšová
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy oboru ergoterapie a využití jeho prvků v rámci aktivizačních činností v sociálních službách. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků ergoterapie v rámci aktivizačních činností v sociálních službách s ohledem na limity klientů a zároveň i na pracovní náplně jednotlivých profesí v sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ergoterapeuti).
V kurzu jsou probrány také konkrétní cílové skupiny a jejich specifika (CMP, senioři, Parkinsonova nemoc, imobilní klienti, …). Praktická část kurzu je věnována konkrétním námětům k realizaci jednoduchých ergoterapeutických technik s cílem aktivizace klienta a jeho motivace ke zlepšení sebeobslužných činností a udržení či zvýšení kvality jejich života.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: