Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách – 26.5.2020

Akreditace: A2017/0048-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 26.5.2020
Lektor: Mgr. Marika Hrůšová
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy oboru ergoterapie, na základní orientaci v jejích jednotlivých oblastech. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků ergoterapie v rámci aktivizačních činností v sociálních službách s ohledem na limity klientů a zároveň i na pracovní náplně jednotlivých profesí v sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ergoterapeuti).
Část kurzu je věnována konkrétním námětům k realizaci jednoduchých ergoterapeutických technik s cílem zlepšení soběstačnosti klienta a jeho aktivizace.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Kur byl zrušen.