Využití poznatků o náročných životních situacích v pomáhajících profesích při přímé práci s klientem – 13.11.2018

Akreditace: A2018/0520-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 13. 11. 2018
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s problematikou NŽS (konflikt, frustrace, deprivace, stres). Cílem praktické části je zvýšit schopnost akceptovat někdy nesrozumitelné chování a jednání klienta, lépe pochopit jeho vnitřní svět a snížit tak případná nedorozumění na obou stranách (klienta i pomáhajícího). V důsledku lepší orientace v této problematice, která často zůstává na okraji zájmu pracovníků, se lze vyvarovat nežádoucích postojů vůči klientovi a v důsledku toho také významně předcházet případnému syndromu vyhoření.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.