Péče o klienta s poruchou hybnosti a imobilního klienta v sociálních službách 6.9. – 7.9.2016

Akreditace: MPSV 2014/1303-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 6.9.-7.9.2016
Lektor: PhDr. Pavel Zikl, PhD.
Zdeňka Kasáková
Mgr. Hedvika Stolínová
Anotace: Kurz je zaměřen na získání orientace v nejčastějších příčinách a dopadech imobility a poruch hybnosti u klientů sociálních služeb včetně orientace v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek. Součástí kurzu jsou i praktické nácviky pohybových aktivit klienta.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • skupinová práce – řešení modelových případů
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.