Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním – 4.6.2019

Akreditace: MPSV A2018/0535-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 4.6.2019
Lektor: Bc. Jiří Šmahlík
Cílové kompetence: Obsahem kurzu je seznámení se základními postupy a pravidly přístupu ke klientovi k zajištění bezpečí pracovníka i klienta při poskytování sociálních služeb. Součástí praktické části kurzu jsou modelové situace, průpravná cvičení, dramatizace a opakovaný nácvik šetrných únikových technik v různých situacích, které v praxi sociálních služeb nastávají.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.