Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním 21.11.2017

Akreditace: MPSV 2015/0972-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 21.11.2017
Lektor: Bc. Jiří Šmahlík
Anotace: Obsahem kurzu je seznámení se základními postupy a pravidly přístupu ke klientovi k zajištění bezpečí pracovníka i klienta při poskytování sociálních služeb. Součástí praktické části kurzu jsou modelové situace, průpravná cvičení, dramatizace a opakovaný nácvik šetrných únikových technik v různých situacích, které v praxi sociálních služeb nastávají.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.