Pracovní právo v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2013/0477-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 1. 12. 2015
Lektor: JUDr. Radka Medková
Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na zvýšení orientace v obecných pravidlech pracovně právních vztahů a schopnost tato obecná pravidla aplikovat při poskytování sociálních služeb. Účastník kurzu bude dále seznámen se specifiky a riziky pracovně právních vztahů s ohledem na relevantní ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

[vfb id=33]