Praktické návody pro trénování paměti se seniory 10.6.2020

Akreditace: MPSV 2016/0957-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání:  středa 10. 6. 2020
Lektor: Mgr. Marie Říhová
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků s problémem úbytku kognitivních schopností ve stáří a s možnostmi a technikami udržujícími tyto schopnosti stále aktivní. V teoretické části kurzu budou představeny možnosti terapeutického působení v různých fázích demence s využitím technik trénování paměti pro udržení a procvičování kognitivních schopností seniorů. Praktická část kurzu bude zaměřena na seznámení s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro praktické vedení hodin trénování paměti se seniory a dalších aktivit pro rozvoj kognitivních funkcí seniorů.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.