Práva uživatelů sociálních služeb v praxi 30. – 31. 5. 2018

Akreditace: MPSV 2016/1009-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: středa 30. – čtvrtek 31. 5. 2018
Lektor: Bc. Eva Mifková
Cílové kompetence:
  • znát teoretická východiska v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb
  • identifikovat konkrétní situace, kdy může v kontextu poskytování sociální služby docházet k porušování práv uživatelů služeb
  • aplikovat teoretické poznatky do praxe – přijmout opatření směřující k předcházení porušování práv
  • umět jednat v případě, že k porušení práv při poskytování sociální služby dojde
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • skupinová práce – řešení modelových případů
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 90% účast na výuce

 Pozn. Kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o.

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.