Základy poskytování první pomoci 6.12.2018

Akreditace: MPSV 2014/1394-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 6. 12. 2018
Lektor: Mgr. Marek Tuček
Anotace: Kurz je zaměřen na praktické osvojení základů poskytování první pomoci. Účastník kurzu bude schopen prakticky zvládnout kardiopulmonální resuscitaci, diagnostikovat různé druhy traumatologických poranění, prakticky zvládnout jejich ošetření a teoreticky si osvojit následnou péči.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.