Psychiatrické minimum 18. – 19. 4. 2018 – NÁHRADNÍK

Akreditace: MPSV 2016/1102-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: středa 18. – čtvrtek 19. 4. 2018
Lektor: MUDr. Kristina Studénková
Anotace: Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotních služeb. Účastník kurzu si dále osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz je akreditovaný a realizovaný Agenturou STARS s.r.o.

Kurz je již obsazen, můžete se ale přihlásit jako náhradník.

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.