Psychohygiena a relaxační techniky

Akreditace: MPSV 2011/1614-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 15. 9. 2015
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Cílové kompetence:
  • rozvoj znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace, mikrostresory, pracovní zátěž)
  • osvojení vybraných technik a strategií ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

[vfb id=8]