Psychohygiena jako redukce stresu a prevence syndromu vyhoření – 26.4.202

Akreditace: MPSV A2023/1104-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1450,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 26.4.2024
Lektor: PhDr. Alena Dědečková
Anotace: Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání náročných životních situací v profesním i každodenním životě pracovníků sociálních služeb. Účastník kurzu se seznámí s vlivem stresu na psychosomatické zdraví jedince, dále s problematikou syndromu vyhoření včetně možností jeho prevence.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz již proběhl.