Řeč těla napoví více než deset slov 11.9.2017

Akreditace: 2015/0973-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání:  Hradec Králové
Termín konání: pondělí 11.9.2017
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na uvědomění si celkového významu komunikace, s důrazem na nonverbální komunikaci a její podprahové vnímání ve vzájemných vztazích mezi pracovníky a klienty. V rámci výuky budou probírány jednotlivé projevy nonverbální komunikace, a to především prostřednictvím praktických ukázek a cvičení. Také bude poukázáno na nebezpečí zjednodušování jednotlivých signálů mimoslovní komunikace.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.