Praktické pojetí role pracovníka v přímé práci v zařízení sociálních služeb

Akreditace: MPSV 2014/1232-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 2. 11. – 3. 11. 2015
Lektor: Mgr. Ing. Jiří Staníček
Cílové kompetence:

Vzdělávací kurz se zaměřuje na seznámení s pojetím pracovní role a jejím významem při přímé práci s klienty v sociálních službách. Účastník kurzu se naučí využívat znalost a správné uchopení pracovní role při hledání hranic a řešení eticky náročných situací v oblasti přímé práce s klientem a budou mít možnost reflektovat vlastní motivaci pro výkon svého povolání, její vývoj a zákonitosti pro svou praxi.

Poznámka: kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o.

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

[vfb id=15]