Rozvíjení klíčových kompetencí pracovníků sociálních služeb – 28.5.-29.5.2019

Akreditace: MPSV A2018/0519-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 28.5.-29.5.2019
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Cílové kompetence: Celý kurz bude koncipován jako zážitkový workshop na téma klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je samozřejmě proces dlouhodobý a složitý, proto v rámci workshopu půjde především o rozvoj již získaných kompetencí a hledání nových řešení, které posílí osobnostní rozvoj absolventa. Nová efektivní řešení budou zaměřena především na možnost jejich využití ve prospěch klienta a týmové spolupráce. V rámci kurzu budou postupně probírány různé klíčové kompetence s cílem uvědomění si, jak konkrétní kompetenci jednotliví účastníci kurzu využívají, kde jsou jejich rezervy a jaké jsou možnosti nových řešení.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.