Rozvoj jemné motoriky s využitím ergoterapeutických technik

Akreditace: MPSV 2013/0260-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 2000,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 9. 9. – 10. 9. 2015
Lektor: Bc. Marika Hrůšová

 

Cílové kompetence:

  • osvojení základních dovedností pro realizaci prvků ergoterapeutických aktivit v sociálních službách
  • seznámit s oborem ergoterapie, s jednotlivými dílčími oblastmi ergoterapie, možnostmi funkčního zlepšení jemné motoriky a zlepšení soběstačnosti klienta
  • získat konkrétní náměty a inspiraci k realizaci jednoduchých ergoterapeutických technik

 

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:

  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu: