Rozvoj kognitivních schopností u seniorů 1. – 2.6.2016

Akreditace: MPSV 2014/1306-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 1.6.-2.6.2016
Lektor: Mgr. Marie Říhová
Mgr. Jana Tichá
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení se základními změnami kognitivních schopností ve stáří a osvojení potřebných znalostí a širších souvislostí nutných pro realizaci aktivit v souvislosti s rozvojem a udržením kognitivních schopností u seniorů. Účastníci kurzu se prakticky naučí plánovat a realizovat sezení trénování paměti a reminiscenční terapie s ohledem na specifika cílové skupiny klientů.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.