Sociální šetření u zájemců o sociální službu od A do Z – 7.6.2022

Akreditace MPSV: A2020/0348-SP
Cílová skupina: sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 7.6.2022
Lektor: Mgr. Soňa Vodičková a Bc. Martina Panenková
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na jednání se zájemcem o sociální službu, primárně pak na sociální šetření u zájemce o sociální službu v pobytových a terénních sociálních službách. Účastník kurzu se seznámí s tím, co vše je nedílnou součástí sociálního šetření, jaké mohou být úrovně sociálního šetření, co je v rámci sociálního šetření zjišťováno a jaké informace jsou předávány. Součástí kurzu také bude provázanost procesu jednání se zájemcem o sociální službu na proces poskytování sociální služby uživateli, kdy se účastník kurzu seznámí s tím, že kvalitně provedené sociální šetření je stavebním kamenem pro individuální plánování a kvalitně poskytované sociální služby na míru uživateli.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Omlouváme se, kurz byl z důvodu malého počtu zájemců ZRUŠEN.